Yoksullaşmanın Panzehiri Olarak Birleşik Emek Mücadelesi

Gün geçtikçe artan enflasyon, halkı yoksullaştırmaya, ekonomik buhrana sürüklüyor. Enflasyonun artması yaşam standartlarının daha geriye düşmesi anlamına geliyor. Enflasyon ve yoksulluk ikileminde halkın özellikle temel gıda maddelerine erişimi zorlaşırken, insanların günlük yaşam standartlarını da etkileyen bir sonuç üretiyor. Şüphesiz ki alım gücünün git gide daraldığı, asgari ücretin insanların hayatlarını asgari düzeyde devam edebilmesinden fersah fersah … Yoksullaşmanın Panzehiri Olarak Birleşik Emek Mücadelesi okumayı sürdür