Çarşamba, Şubat 28, 2024
spot_img

Ne İçin Mukavemet?

Sol, sosyalist/devrimci bir Mukavemet için…

Uzun ve köklü bir geçmişi olan sol, sosyalist/devrimci fikir ve örgütlenmelerin, bugün çok yönlü bir kuşatma/saldırı altında olduğu biliniyor.

Reel sosyalist ülkelerin çöküşü sonrasında, sosyalizmin/marksizmin ideolojik politik hegemonyasını büyük ölçüde yitirmiş olmasının da etkisiyle sol, sosyalist/devrimci hareketlerin gerek siyasal gerekse de toplumsal düzeyde etkileri büyük oranda zayıflamış durumda.

Sorunun temel sübjektif kaynağını, solun bugünkü fikri ve örgütsel birikiminin geçmiş dönemlere ait “ideolojik politik örgütsel” çerçeveyi, bugünün gerçekliğinin prizmasında sınanmış, yenilenmiş sosyalist/devrimci fikir ve örgütlenmeler ile aşamamış olmasında aramak gerekiyor.

Bu yüzden zaman zaman kimi önemli mücadele pratikleri geliştirilse, başarılı yerel çalışmalar yapılsa, kimi kısmi kazanımlar elde edilse bile, bunlar kalıcı olamadığı gibi, köklü toplumsal dönüşümler de sağlayamıyor. Açabilme potansiyeli taşıyanlar ise, (burjuvazinin bir türlü geçmek bilmeyen “hayalet” korkusunun gölgesi altında) emperyalist kapitalist güçler ve yerel iktidarlar eliyle hızla yok edilmeye çalışılıyor.

Bu açıdan bugün tayin edici olan, hala burjuvazi ve müttefiklerinin, dünyayı ‘kendi suretlerinde” büyük bir yıkıma sürüklemesi… Bu koşullarda, gezegeni ve insanlığı savunmak üzere, tarihsel sol, sosyalist/devrimci birikimin parçası, aktif bir öznesi olarak ‘çok yönlü, stratejik bir sosyalist/devrimci mukavemet hattı’ ve örgütlenmesinin oluşturulması temel siyasi görev olarak önümüzde duruyor.

Bu temel siyasal görevin bugünden yarına, hemen (ve tek başına) yerine getirilemeyeceği açık.

Mücadele içerisinde yenilenmiş sosyalist/devrimci fikir ve örgütlenmeler yaratma mücadelesine bilinçli, örgütlü bir biriktirme süreci ile müdahale edilmedikten sonra karşı karşıya olunan sorunların aşılamayacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

***

Yeni bir sosyalist/devrimci odak yaratılması yürüyüşünün başlangıcında, önümüzde duran bütün soru ve sorun alanlarına yönelik net, kolektif yanıtlar verebilme, her konuda anlaşabilme olanağımızın olmadığı ortada.

Ancak farklı kültür ve geleneklerden gelen, farklı görüş ve düşüncelere sahip sosyalistlerin/devrimcilerin birlikte ortak bir politik örgütsel hedefe doğru yürüyüşü için gerekli olan yol haritasının kimi köşetaşlarını (başlangıç seviyesinde) sorular ile belirginleştirmeye çalışmak pekala mümkün.

Bugün için, 3 temel sorun alanına (ideolojik-teorik, politik-örgütsel ve toplumsal-sosyal mücadelelere) dair, başlangıç seviyesinde kolektif sorular sormak ve kolektif yanıtlar geliştirebilme iradesini ortaya koyabilmek yürüyüşe başlamak için yeterli sayılmalı:

  1. Çağımızın temel karakteristik özellikleri nelerdir? Önceki dönemlerden farkları nelerdir? Bu farklar bugün devrim anlayışı, çalışma tarzı ve mücadele anlayışlarına ne tür etkilerde bulunur? Nasıl bir sosyalizmden yanayız?
  2. Dünya ve ülke siyaset gündemine hangi stratejik politik yönelimler ve nasıl bir örgütlenme anlayışı ile müdahil olunmalı? Tarihsel sosyalist/devrimci birikim ile nasıl bir bağ kurulmalı?
  3.  Kapitalizme/neoliberalizme, patriyarkaya, ekolojik yıkıma, ırkçılığa, cinsiyetçiliğe, türcülüğe karşı mücadele olanakları daha fazla nasıl geliştirilmeli, çoğunlukla ayrı yataklarda akmakta olan bu muhalefet güçlerinin enerjileri gerçek bir toplumsal dönüşüm için birleşik bir güce nasıl dönüştürülmeli? Söz konusu hareketlerin sosyalist/devrimci mücadele ile bağı nasıl kurulmalı?

Evet, bugün gezegeni ve insanlığı yok oluşa sürükleyen kapitalizme ve her türlü baskıcı, otoriter, tek tipleştirici saldırıya karşı mücadele edilmesi ve örgütlenilmesi temel siyasi hedefini merkeze alan, bir yanıyla karşı karşıya olunan devasa ideolojik-teorik sorunlara kolektif yanıtlar aramaya, diğer yanıyla ülke ve dünya siyaset gündemine sosyalizm perspektifi ile müdahil olmaya ve kapitalizm karşıtı toplumsal/sosyal mücadeleleri geliştirmeye, büyütmeye çalışan yeni bir sosyalist/devrimci odağa ihtiyaç var.

Bugün, bizler, her geçen gün büyüyen karanlık ile böylesi bir anlayışla mücadele edecek sosyalist/devrimci bir odağın yaratılabilmesi için, (ortak sorulara ortak yanıtlar arayabileceğimiz) herkesle yan yana gelmeyi, birlikte örgütlenmeyi ve mücadele etmeyi önümüzdeki tek seçenek olarak görüyoruz.

 Mukavemete devam…

 

SON YAZILAR