Kur’an’da Hümanizma Üstüne

“O’nun buyruğu, sevgi yolunda yürümenizdir.” Bu söz Kur’an’da geçiyor dersem şaşırır mısınız? Şaşırdıysanız haklısınız. Bu söz İncil’de Yuhanna’nın 2. Mektubu, 1:6’da Kur'an’da insan sevgisine ilişkin böyle...

6. Filo’ya Karşı (Namaza) Duranlar

6. Filo’ya bağlı bir birlik (Filoya bağlı Sancak Gemisi Little Rock Kruvazörü ve Wood Derstoyeri) ilk kez, 7 Ekim 1967 tarihinde Derin-İz Tatbikatı vesilesiyle...

Tarihe Damgasını Vuran Öğrenci Eylemleri

Boğaziçi Üniversitesi’nde, iktidarın atadığı Rektör Melih Bulu’ya karşı öğrencilerin başlattığı “Kayyum Rektör İstemiyoruz” eylemleri gündemin merkezine oturdu. Öğrencilerle AKP-MHP iktidarı arasındaki çatışma, farklı güçlerin...

5 Şubat 1937: Anayasa Değişikliği Kararları ve Laiklik

Laiklik, Anayasa’ya 5 Şubat 1937 tarihindeki Anayasa değişiklikleri ile eklendi. O gün, Malatya mebusu İsmet İnönü ve 153 arkadaşı, Teşkilât-ı Esasiye Kanununun 2, 44,...

Müslümanlar Niye Adil Olamıyor?

Adalet sözcüğünün TDK Güncel Sözlükte ilk iki anlamı şöyle: Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması, türe. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme. Bu...

Caligula’sının İncitatus’u

“Kabak nerede yetişi, artık bunu biliyoruz. Hıyar, nedir, nerede yetişir ve hangi mevsimde olur, artık bunu biliyoruz. Ama “caligula” ne zaman çıkar ve nerede...

Yoksulluk, Yoksullar ve Dinler

Elbette bütün dinlerin yoksulluğa, yoksullara bakışını ele alamayacağız bu yazıda. Daha çok semavi(göksel) dinler olarak kabul edilen Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam’ın yoksulluğa ve yoksullara...

Otobüsler Kelepçeli, O Halde Ankara’ya Yürüyeceğiz!

Zonguldak taşkömürü madenciliği ile var olmuş bir kent... Kömürün çıkarılmaya başlandığı 1848 yılından sonra büyüyen, 1924’te il olan, kömüre bağlı enerji ve sanayi yatırımları...

Devrim Otomobilleri

Yüksek Mühendis Abdülkadir Özgü, Makine Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan Makina ve Mühendis dergisi için 1971 yılında kaleme aldığı “Motor Sanayiimiz (Bugünü ve Yarını)” başlıklı yazıda “Çalışabilecek...

Kuran’da Kadın (2) – “Huriler Çadır mı kurmuş Cennetin Ayağına?”

Şimdilerde fark ettim bir Edremit türküsünde geçen şu sözleri: Edremit'in bağına duman çökmüş dağına Huriler çadır kurmuş cennetin ayağına Şaşıracaksınız belik ama Kur’an’da kadının cennetteki konumunu çok...