Tunay Bayrak

12 Yazı

Prof. Dr. Mustafa Öztürk Olayı ve Müslüman Hoşgörüsüzlüğü

Her şey gazeteci İsmail Saymaz‘ın İlahiyat Profesörü Mustafa Öztürk hakkında WhatsApp’ta paylaşıldığını gördüğü bu “fetva” ile hareketlendi. Aslında onlarca yıldır devam eden bir tartışmada daha...

Kur’an’da Hümanizma Üstüne

“O’nun buyruğu, sevgi yolunda yürümenizdir.” Bu söz Kur’an’da geçiyor dersem şaşırır mısınız? Şaşırdıysanız haklısınız. Bu söz İncil’de Yuhanna’nın 2. Mektubu, 1:6’da Kur'an’da insan sevgisine ilişkin böyle sözler...

Müslümanlar Niye Adil Olamıyor?

Adalet sözcüğünün TDK Güncel Sözlükte ilk iki anlamı şöyle: Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması, türe. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme. Bu iki...

Yoksulluk, Yoksullar ve Dinler

Elbette bütün dinlerin yoksulluğa, yoksullara bakışını ele alamayacağız bu yazıda. Daha çok semavi(göksel) dinler olarak kabul edilen Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam’ın yoksulluğa ve yoksullara bakışından...

Kuran’da Kadın (2) – “Huriler Çadır mı kurmuş Cennetin Ayağına?”

Şimdilerde fark ettim bir Edremit türküsünde geçen şu sözleri: Edremit'in bağına duman çökmüş dağına Huriler çadır kurmuş cennetin ayağına Şaşıracaksınız belik ama Kur’an’da kadının cennetteki konumunu çok iyi...

Kuran’da Kadın (1) – “Kadınlar Sizin Örtünüzdür; Siz de Onların”

Önce birbirine anlamca çok yakın şu ayetleri okuyalım. Nisa 1. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten (Hz. Âdem’den) yaratan, ondan (onun vücudundan ve onu tamamlayan olarak) da eşini yaratan...

Halife Ömer Gerçekten Adil Miydi?

Fırat kenarında bir oğlak kaybolsa (yahut bir kurt bir koyunu kapsa) korkarım ki kıyamet gününde onun bile hesabı Ömer’den sorulur! Ömer b. Hattap Müslümanların 2.halifesidir....

İslam’da Şiddet Var Mıdır? (2)

1 - ASMA(ESMA) BİNTİ MERVAN’IN ÖLDÜRÜLME SERİYYESİ Bana Abdullah b. Haris anlattı. O babasından rivayet etti. Ümeyye Oğullarının Zeyd boyundan Esma bt. Mervan Yezid b. Zeydb....

Bir Cinayetin Düşündürdükleri

İnancı ve kişiliği bağnazlık ve yobazlıkla biçimlendirilmiş bir genç Müslüman, yine yaptı en büyük kötülüğü Avrupa’da yaşayan Müslümanlara; hatta tüm Müslümanlara. İslam Peygamberine hakaret etti...

İslam’da Şiddet Var Mıdır? (1)

Türkiye’deki İslamcıların sıkça söyledikleri bir iddiaları vardır: İslam’la terör yan yana kullanılamaz. Son 50 yıldır dünyadaki terör olaylarının çok büyük çoğunluğunun Müslüman ülkelerde ve Müslümanlarca...

10. Adam – AKP Öncesi/Sonrası (İktisat Politikaları)

Çavlan Erdoğan ile 10. Adam'da AKP öncesi ve sonrası tartışmaya açılıyor. Bu hafta İktisatçı Nazır Kapusuz ile AKP'nin iktisat politikalarını konuştuk Yayınlarımızı takip etmek için: Youtube Destekleriniz...

Son Yazılar