Bizim Yeni Asgari Sefaletimiz

Asgari ücret kararı dün açıklandı: 2.825 Lira. Aslında ücreti belirlemek üzere masada oturan bileşenler ve yıllardır bu bileşenli masadan çıkan kararlar göz önüne alındığında...

Yoksulluğu Yönetmek İçin Değil Yoksulların Yönetmesi İçin

Kapitalist emperyalist sistemin neoliberal formunun krizi, aynı zamanda onun yoksulluk yönetiminin çuvallamasına dayanır. 2010 yılında başlayan, değişik biçimlerde devam eden halk isyanları esasen bu...

Derin Yokluk ve Çaresizlik İçin Dayanışma Zamanı

Birleşmiş Milletler’in (BM) hazırladığı rapora göre; iklim krizi nedeniyle 120 milyon kişi daha yoksullaşacak bununla beraber, çok daha fazla kişi yaşama, beslenme, barınma ve...

Tek Ortak Nokta Ahlak Mı?

eylül ayında ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi’nin yaptığı bir ankette katılımcıların %55’i eşitliklerin gerilediğini %52,5’u insan haklarının gerilediğini, %56,9’u hukukun gerilediğini %83’ü ahlakın yozlaştığını %57,5’i liyakatin gerilediğini %53,2’si refah seviyesinin...

Hırsızlık Mı Yoksulluk Mu?

Suç, insanlık tarihinin başından itibaren hayatımızın her alanında karşılaştığımız sosyolojik bir olgu ve sosyal bir problem olarak nitelendirilebilir. Sosyo-ekonomik bir faktör olarak yoksulluk, bugüne...

Yoksulluğun Kadınlaşması

Türkiye’de resmî hesaplamaları “hane halkı” üzerinden yapılıyor olsa da yoksulluğun, tıpkı açlık ya da işsizlik gibi toplumsal cinsiyet boyutu var. Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan,...

Tarımda Yoksullaşmanın Kronolojisi

Gıda fiyatları artıyor. Küçük çiftçiler ve köylüler kazanamıyor. Girdi fiyatları artarken, uluslararası piyasaya bırakılmış gıda fiyatlarını küresel gıda ve tarım şirketleri belirliyor. Her hasat...

Bir Soru, Bir Cevap

Aşağıdaki görselde yer alan iddialar hakkında ne düşündüğümü soran çok sayıda okuyucu mesajı aldım. Buna ve bu minvaldeki iddiaların tümü üzerine düşüncelerimi yazdım; buyurun,...

Kentte Nöbetleşe Yoksulluk: Mekanlar Aynı Siluetler Farklı

Toplumun emek gücüyle hayatını idame ettiren tüm kesimlerinde yoksulluğun daha da derinlemesine hissedildiği günlerden geçiyoruz. Diğer taraftan yeni dünya düzeni, neoliberal politikalar yeni yoksulluk...

Fetişler Ekonomisi

“İnsanların ne istediğini öğrenin, onlara söz verin ve diğer her şeyden, özellikle gerçeklikten kaçının” ilkesince siyaset yapmak, Türkiye’de “gürültü” ilkesine göre siyasal eylemsellik anlamına...