Yaşamımızı Enkaza Çevirenler ve Hakikatin Üstünü Örtenler

Bu yazı, yaşamımızı enkaza çevirenlerle hesaplaşma arzusu taşıyor; sadece sınıfsal bir tartışma yapmayı değil. Çünkü bizi hesaplaşmaya götürecek yolun tam da bu sınıfsal dinamikleri...

Soma Kararı Yine Ocaklara Ateş Düşürdü

Soma’da 2014 yılında meydana gelen ve 301 işçinin hayatını alan maden katliamına ilişkin yargılamada, üyeleri değiştirilen Yargıtay 12. Ceza Dairesi skandal bir karara imza...

Bir Sivil İtaatsizlik Biçimi Olarak Yurttaşlık

Memleketimizin son yıllarda bir rutini var. Sürekli olağanüstü hal ve sürekli kriz... Hep verilen örnek, bir Avrupa ülkesinin belki 5-10 yılda yaşayacağı sarsıcı hadiseleri...

Nereden Çıkardınız? Yok Öyle Bir Şey!

Hukuk Fakültesi 2. sınıfına gelmiş her öğrenci Ceza Hukuku dersleri almaya başlar ve ilk öğrendiği ilkelerden biri şudur; “Ceza yargılamasının temel amacı maddi gerçeğe...

İktidarın Seyri, Sol’un Söylemi

Silgi önemlidir. Yapılan bir hatanın, yanlışın ya da düzeltilmesi gereken herhangi bir vakanın varlığı gibi bir kaygı varsa silgi önemlidir. Çünkü silgi, yanlışı düzeltmek...

Çaresizlik Pandemisi

"İstanbul Zeytinburnu'nda henüz 1,5 yaşlarında bir çocukları bulunan genç anne ve babanın çocuklarını yakınına bırakarak intihar etti." Cumhuriyet Covid-19 pandemisi; yoksulluk, gelecek kaygısı, psikolojik çöküş...

Baharın Açmamış Çiçeklerine

Bir zamandır bir fotoğraf anlatır oldu bize halimizi ahvalimizi… Bir acının yaşanan katliamın vahşetin haksızlığın boyutunu anlamaya, dinlemek ve okumak yetmiyor… Dehşete düşmek için...

Prof. Dr. Mustafa Öztürk Olayı ve Müslüman Hoşgörüsüzlüğü

Her şey gazeteci İsmail Saymaz‘ın İlahiyat Profesörü Mustafa Öztürk hakkında WhatsApp’ta paylaşıldığını gördüğü bu “fetva” ile hareketlendi. Aslında onlarca yıldır devam eden bir tartışmada...

Pandemi Döneminde Tercihler Ve Sınıfsal Gerçekler

Bu yazı pandemi süreci ve öncesinde küresel ekonomideki gelişmeler de dikkate alınarak, işçi sınıfının krizden nasıl etkilendiğini ortaya koyma amacındadır. Bu kapsamda öncelik pandemi...

Yoksulluk, Yoksullar ve Dinler

Elbette bütün dinlerin yoksulluğa, yoksullara bakışını ele alamayacağız bu yazıda. Daha çok semavi(göksel) dinler olarak kabul edilen Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam’ın yoksulluğa ve yoksullara...