Çarşamba, Kasım 29, 2023
spot_img

Adalet ve Eğitim – II

BÜYÜK BAŞARISIZLIK: AKADEMİK BAŞARIDA KÖKLÜ, KALICI, KATMANLI EŞİTSİZLİKLER

Okulların hem akademik başarısı düşük hem de öğrenciler arasında çok büyük başarı farklılaşması bulunuyor.

2.1. Ortaokulda Beklenen Akademik Başarının Yarısını Sağlayabilen %30’larda Kalıyor

2020’de TEOG yani temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavları için 1.671.337 kişinin otomatik kaydı yapılıyor. Bunlardan yaklaşık 200 bini sınava bile girmiyor. Sınava giren ortaokul mezunları ise 90 sorudan ancak 40’ını yani soruların %44’ünü doğru yanıtlayabiliyor. 200 bin sınava girmeyeni de dikkate aldığımızda yaklaşık %30’luk bir grubun ortaokulda beklenen akademik başarının yarısını sağlamış sayılır.

Test Analiz min
Kaynak: 2020 Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav (Sonuç Raporu), Temmuz 2020, MEB

Matematik alanında soruların yarısını yanıtlayabilen öğrencilerin oranı %10’lara düşüyor.

Test Analiz Matematik min
Kaynak: 2020 Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav (Sonuç Raporu), Temmuz 2020, MEB

500 tam puan üzerinden 300 ve daha fazla puan alabilen öğrenci oranı kademeli olarak büyük düşüş gösteriyor.

Sinav Puan Dagilimi min
Kaynak: 2020 Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav (Sonuç Raporu), Temmuz 2020, MEB

2.2. Ortaokula Göre Ortaöğretimde Başarısızlık ve Eşitsizlik Daha Derinleşiyor: Lise Derecesini Mezunların %8’i Hak Ediyor

Başarısızlık ve öğrenciler arasındaki başarı farklılaşması (eşitsizlikler) ortaokuldan liselere (ortaöğretim düzeyine) geçilince azalmıyor, aksine daha da derinleşerek devam ediyor.

Yükseköğretime geçiş sınavında 119 sorudan sadece 37’si yani soruların ancak %30,86’sı yanıtlanabiliyor.

2019 TYT Temel Yeterlilik Testi Bilgileri

  Türkçe Sosyal

Bilimler

Temel

Matematik

Fen

Bilimleri

Toplam
Soru Sayısı 40 20 39 20 119
Doğru Cevap Sayısı Ortalaması 18,35 8,33 6,88 3,17 36,73
Standart Sapma 7,55 4,31 7,13 4,05  

Kaynak: ÖSYM 2019 YKS Değerlendirme Raporu.

Soruların yaklaşık ¾’ünden fazlasını yanıtlayan 400 ve üstü puan alan öğrenci %1,23, soruların kabaca yarısını yanıtlayabilen 300 ve daha fazla puan alan toplam öğrenci %8,22 düzeyinde kalıyor.

2019 TYT Temel Yeterlilik Testi ve Alan Sınav Puanlarına Göre Öğrenci Dağılımları (ÖSYM)

TYT SAYISAL SÖZEL EŞİT AĞIRLIK DİL
500 1 1 1 1 5
480 ve üstü 231 472 22 28 238
460 ve üstü 2104 2967 128 190 869
440 ve üstü 6774 8262 324 600 1811
420 ve üstü 15428 16569 696 1440 3138
400 ve üstü 29332 27768 1699 3086 5028
           
380 ve üstü 48263 40656 4256 6454 8204
360 ve üstü 72631 55103 10879 15399 12788
340 ve üstü 103410 71382 25384 32709 18267
320 ve üstü 143081 89704 51958 59106 24060
300 ve üstü 196373 111271 95485 95391 30261
           
280 ve üstü 271289 137645 160747 142664 36842
260 ve üstü 377840 171529 253532 206226 43618
240 ve üstü 530944 216581 373712 294549 50623
220 ve üstü 742020 277422 519085 418526 58206
200 ve üstü 1014530 362390 686523 592118 66681
180 ve üstü 1275957 484820 862628 824492 75951
150 ve üstü 1761392 1015146 1117201 1373075 91003
100 ve üstü 2375217 1232397 1142773 1436601 95605
Sınavı Geçerli Kişi Sayısı 2390188

 

2.3. Yükseköğretimde KPSS ve ALES Ortalamaları TYT-YKS ile Benzerlik Taşıyor

Yükseköğretim mezunlarının girdiği ALES ve KPSS sınav sonuçları, ön lisans ve lisans diplomalarının da nitelikli bir uzmanlık, bilim ve araştırma yeterliliğini sağlayamadığını gösteriyor. Hatta yükseköğretim düzeyinde yaygınlaştırılan Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim gibi programların ne tür bir bilgi beceri birikimi kazandırdığı, artan üniversite sayılarına rağmen pek çok üniversitenin bilimsel araştırma ve yayında bir karşılığı olmadığı YÖK’ün üniversite değerlendirme raporlarına zaten yansıyor.

Uluslararası Derecelendirme Kuruluşlarının dünyadaki ilk 1000 üniversite sıralamasına Türkiye’den 5-10 üniversite girebiliyor.

Üniversitenin QS World University Rankings’e göre dünya sıralaması (YÖK Üniversiteler Değerlendirme Raporu)

Sıralaması Üniversite sayısı %
421 1 ,6
431 1 ,6
461 1 ,6
471 1 ,6
492 1 ,6
602 1 ,6
752 1 ,6
801 ve sonrası 3 1,7
Sıralamaya hiç giremeyen üniversite 162 94,2

 

YÖK toplamda 10 üniversiteyi araştırma üniversitesi statüsünde görüyor, geriye kalan 200 üniversitenin genel olarak yüksekokul niteliği bile tartışmalı bulunuyor.

Özetle yükseköğretimde başarısızlık ve ayrımlaşma lise ve ortaokullara göre daha da kötüleşiyor ve derinleşiyor.

Çocuklar veya gençler arasında akademik başarıdaki bu köklü, kalıcı, katmanlı eşitsizliklerin çok öne çıkan bazı görünüm ve kaynaklarını betimlemekte de yarar bulunmaktadır.

2.4. Diploma ile İş ve İşte/Meslekte Yükselme Arasındaki İlişki

Alınan diploma ile, okul başarısı ile mesleki başarı arasında nasıl bir ilişki var, 100 binlerce diplomalı öğretmen atanmadığı veya uygun iş bulamadığına göre aradaki bağ çok zayıf bulunmaktadır. Diploma ile yapılan iş arasında belli bir ilişki olsa da özellikle yükselme sürecinde eğitim veya hizmet içi eğitim nasıl bir rol oynuyor, eğitimle ücretler ve özlükler arasında bir ilişki var mıdır, bunlarla ilgili ciddi araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Bir Cevap Yazın

SON YAZILAR