Meydanlarda Öfkeyi Sanata Dönüştürenler

Son yıllarda dünyada “sistem karşıtı hareketlerin” birbirinden oldukça farklı coğrafyalarda, birbirlerine benzer biçimlerde ortaya çıkışına tanık oluyoruz. Büyük kentlerin kamusal alanlarına beklenilmeyen anlarda akın...

Hiddet Halleri

G. Bataille; hayvansal doğamıza en yakın olduğumuz iki an belirler: Devrim dönemleri ve insan kurban törenleri. Esrime (kendinden geçme) olarak yaşanan bu hayvansal doğal...

İyi Parti Üzerine

7 Haziran-1 Kasım 2015 tarihleri arası ileride, Türkiye’nin temel kriz noktalarından birisi olarak anılacak. Tıpkı 1950 seçimleri gibi, tıpkı 12 Eylül gibi… “Kriz”i burada “kalp...

Öfkenin Melez Kaynaklarına Karşı Bilgece Umut

"Öfkeli olduğumu söylüyorlar, öfke de bir hitabet sanatıdır." R.T. Erdoğan “Ha buna öfke diyorsanız evet öfke” R.T. Erdoğan “Akıl umut olmadan serpilemez, umut akıl olmadan konuşamaz, ikisi...

Toplumsal Proje: Gıda Egemenliği

Kapitalist sistemin kendi çıkmazını aşmak için uyguladığı neo-liberal politikalar sonucunda devlet müdahaleleri en aza indirilmiş, çok uluslu şirketlerin önündeki engeller dünya ölçeğinde kaldırılmıştı. Geçmişte...

Hakkımız Olan Payımıza Düşen

Katar, Brezilya, Şili, Lübnan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Hindistan, Kolombiya, Rusya, Tayland, ABD, Kuveyt, Suudi Arabistan, Umman, Güney Afrika, Mısır, Bahreyn... liste böyle...

Ayasofya’dan, İstanbul Sözleşmesi’ne Mahallenin Tahkimi

22 Mart 2021 tarihinde yayınladığı kararla Erdoğan, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3'üncü maddesi gereğince İstanbul (resmi adıyla “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin...

Hak Mücadeleleri Tarihinde Bir Eşik: 1989 Bahar Eylemleri

Bundan 32 yıl kadar önce emekçiler tarafından neoliberal politikalara karşı yükseltilen ve önemli kazanımlarla sonuçlanan bir itiraz, bir meydan okuma bugünün şartlarında hatırlanmayı daha...

Covid-19: Farzımuhal Lebalep!

Bu yazı “satirik kurgu” türünde yazılmış olup, verilen tarihi örnekler ve iddialar bu gözle okunmalıdır. Farzımuhal: Olmayacak, gerçekleşmeyecek bir şeyi olacakmış, gerçekleşecekmiş gibi düşünerek, sayarak....

KAMU Sensin SAL Burjuvayı Gelsin

Önümüzdeki günlerde müze adıyla açılacak olan Hasanpaşa Gazhanesi’ne yakından bakalım. Bu tesis önce genel elektrik, sonra mutfakta kullanılacak gaz gereksiniminin karşılanması için kurulmuştur. Dünyada ve...