Josef Kılçıksız

Felsefeci- Yazar
18 Yazı

Pirinç ve Buğdayın İktidarı Devirme Potansiyeli

Tarım piyasalarını özelleştiren reforma karşı mücadelede, sendikaların cumartesi günü ülkede ana yolların kapatılmasını eylem planına koyması, köylü direnişine yeni bir momentum kazandırdı. Hindistan'daki köylü isyanı, çıkmaza...

Hibrit İttifakın Metafiziği

Aşırı sağın sözüm ona kahramanları bazen saklanarak, bazen hapishanelerde, düşük bir profil sergiledikten sonra, büyük Turan çağının operasyonel aktörleri olarak kamusal alana “alınları ak” bir...

Kapitalist Devletin Propaganda Yalanları

"Sağlık her şey değildir, ancak sağlık olmadan her şey hiçbir şeydir." Bir evin duvarına böyle yazmışlar. Çin’in devlet kapitalizminin emperyal bir düzeye yükselişi, başka bir deyişle...

Ölümcül Kanıksatmalar

Mektepli olmayan ama bilge bir arkadaşım telefon açtı: “Hocam bunlar bize ayı, uzayı falan gösterirken saman altından su yürütüyorlar” dedi. Ben de kızıştırmak için, “ne güzel...

Rejimin Şer Döngüsü

İktidar, her toplumsal direnişe hortlayan bir hayaletin penceresinden bakıyor. Bu hayaletin adı Gezi Direnişi’dir. Boğaziçi direnişinin, Bulu’nun istifasını istemekten değerleri yeniden yorumlamaya evrilen karakteri, Türkiye’nin sosyal-siyasal...

Köprü’nün İki Yakasında ve Ortasında Kalanlar

Bu yazı Köprü semboliği üzerinden farklı bir 15 Temmuz okuması yapmayı amaçlıyor. 15 Temmuz Türkiye tarihinin belki de en karanlık gecesiydi. Köprünün altından çok sular aktı...

Poseidon’un Üç Dişli Mızrağı

Bazıları onun hala hayatta olduğunu kanıtlamaya çalışsa da Türkiye’de hukuk devletinin ölümünü teşhis eden çok sayıda deneyim bulunuyor. “Siyasetin Moğol atlıları” son tehdit ve eylemleriyle...

Siyasi Bir Araç Olarak Kavram Karmaşası

Bu yazı elit ve seçkinci arasındaki ince ayrımı açıklığa kavuşturmayı hedeflerken, elite karşı konuşlanan halk miti üzerindeki “siyasi omerta”yı da kırmayı amaçlamaktadır. Elit kelimesine yüklenen negatif...

Güvenlik Aygıtında Siyasi Körlük

Bugün ortalama bir insanın ruh hali kabaca şuna benziyor: Baş aşağı duruyor, midesi bulanıyor ve piyasanın ve toplumsallığın tüm merkezkaç kuvvetleri onu her yöne savuruyor....

Çağın Oksijensiz Bekleme Odasında

Emekçinin Türkiye distopyasındaki hayatı, virüsün dönüştürdüğü toplumsal panoramayı çok farklı tonlarda yansıtıyor. Onun gündelik yaşamı irili ufaklı trajediler ile doludur. Bu trajedilerin sürünmek ve ölüm...

Kitaba Dair – Baskın Oran

Kitaba Dair'de bu hafta Baskın Oran'la "Etnik ve Dinsel Azınlıklar" kitabını konuştuk Mete Kaan Kaynar'la Kitaba Dair her Pazartesi 20.00'da Mukavemet TV'de Destek olmak için Mukavemet'e...

Son Yazılar