Hiddet Halleri

G. Bataille; hayvansal doğamıza en yakın olduğumuz iki an belirler: Devrim dönemleri ve insan kurban törenleri. Esrime (kendinden geçme) olarak yaşanan bu hayvansal doğal...

Öfkenin Melez Kaynaklarına Karşı Bilgece Umut

"Öfkeli olduğumu söylüyorlar, öfke de bir hitabet sanatıdır." R.T. Erdoğan “Ha buna öfke diyorsanız evet öfke” R.T. Erdoğan “Akıl umut olmadan serpilemez, umut akıl olmadan konuşamaz, ikisi...

Toplumsal Proje: Gıda Egemenliği

Kapitalist sistemin kendi çıkmazını aşmak için uyguladığı neo-liberal politikalar sonucunda devlet müdahaleleri en aza indirilmiş, çok uluslu şirketlerin önündeki engeller dünya ölçeğinde kaldırılmıştı. Geçmişte...

KAMU Sensin SAL Burjuvayı Gelsin

Önümüzdeki günlerde müze adıyla açılacak olan Hasanpaşa Gazhanesi’ne yakından bakalım. Bu tesis önce genel elektrik, sonra mutfakta kullanılacak gaz gereksiniminin karşılanması için kurulmuştur. Dünyada ve...

Bir Sivil İtaatsizlik Biçimi Olarak Yurttaşlık

Memleketimizin son yıllarda bir rutini var. Sürekli olağanüstü hal ve sürekli kriz... Hep verilen örnek, bir Avrupa ülkesinin belki 5-10 yılda yaşayacağı sarsıcı hadiseleri...

En Geniş Ortaklık Zeminini Bulmalıyız

Kemalist Teyzeler’ haklı çıktı maalesef.”  cümlesiyle biten bir önceki yazının bu vurgusu, bilineceği üzre liberal ve sol liberal’lerin AKP’nin ilk yıllarında “Kemalist Teyzeler” diye...

Nereden Çıkardınız? Yok Öyle Bir Şey!

Hukuk Fakültesi 2. sınıfına gelmiş her öğrenci Ceza Hukuku dersleri almaya başlar ve ilk öğrendiği ilkelerden biri şudur; “Ceza yargılamasının temel amacı maddi gerçeğe...

Aşk Mı?

Kırk beş yaşındaki bir adamdan aşk yazısı yazması istenmemeli. İstenmemeli, çünkü yalan söyleyecektir, mübalağalı methiyeler düzecektir aşka ve âşıklara, mezarından çıkardığı küflü bir iskeleti...

Çaresizlik Pandemisi

"İstanbul Zeytinburnu'nda henüz 1,5 yaşlarında bir çocukları bulunan genç anne ve babanın çocuklarını yakınına bırakarak intihar etti." Cumhuriyet Covid-19 pandemisi; yoksulluk, gelecek kaygısı, psikolojik çöküş...

Sosyalist Hareketin “Özgül Ağırlığını” İşlevsel Kılmak!

Bir önceki yazıyı genel olarak sol siyasetin mümkün en geniş kitleye ulaşabilmek için nasıl bir dil oluşturması üzerine kurmaya çalışmıştım. Ancak sosyalistler olarak, siyasetin...